Najczęściej kupowane

 • Torebka - plecak 2w1 czerń z szachownicą
  Two In One-23

  czarna z kapturem w szachownice Niewielki plecak sprawdzi się...

  88 zł
 • Torebka - Plecak 2w1 czarny z dodatkiem jasnej szarości
  Two In One-33

  czarna z jasnym marmurem Niewielki plecak sprawdzi się doskonale...

  88 zł
 • Torebka worek i plecak 5 w 1 czerń+ czerwień
  Four In One-12

  czarna- czerwona kropkowana Multifunkcjonalny plecak- torebka o dużej...

  118 zł
 • Torebka - Plecak 2w1 czerń z dodatkiem czerwieni
  Two In One-26

  czarna z czerwonym kropkowanym kapturem Niewielki plecak sprawdzi się...

  88 zł
 • Listonoszka z klapką RUDA raportówka
  GoSkin-06

  ruda Klasyczna listonoszka w nieco oldschoolowym stylu. Dobra cena...

  99 zł
 • Torebka damska model: A-1 czerwona kropka
  TA1-20

  czerwona kropkowana- czerń Torebka szczególnie ceniona przez kobiety...

  99 zł

Ochrona danych osobowych

Zbiór danych na potrzeby funkcjonowania sklepu internetowego oraz systemu księgowego
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest firma: TR Group- Paweł Kowalewski NIP 5711643551, REGON 281606288 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.  adres poczty elektronicznej: sklep@stylowatorebka.pl
2. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
2. Pracownicy obsługujący sklep internetowy przetwarzają następujące dane osobowe klientów indywidualnych:
imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu kontaktowego;
adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
Jeżeli odbiorcą usług jest firma wówczas przetworzone zostają dodatkowo następujące dane:
nazwę firmy  
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Aby było możliwe zawieranie umowy sprzedaży produktów oraz świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy niezbędne jest podanie danych osobowych o których mowa w punkcie 2.
4. Informacje odnośnie zakresu wymaganych danych klient może znaleźć zawsze przed rozpoczęciem świadczenia odkreślonej usługi elektronicznej lub przed zawarciem umowy sprzedaży na stronie sklepu internetowego. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się także w regulaminie sklepu internetowego
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.